01
Prisijunk
02
Balsuok
03
Būk išgirstas

Balsavimų kūrimas

Sukurkite balsavimą ir sekite statusą

Elektroninis balsavimas

Atiduokite balsą iš bet kokio įrenginio neišeidami iš namų

Skaidrumas

Visi balsavimai ir jų rezultatai pateikti aiškiai ir skaidriai